Schemergebied tussen eindredactie en vormgeving

Correcties. All work and no play makes Jack a dull boy. Ontleend aan The Shining.

Wij redactiemensen krijgen veel vormgegeven artikelen onder ogen, meestal voor een magazine, soms voor een brochure. We mogen er dan met de spreekwoordelijke rode pen doorheen. Een aantal correcties – visueel van aard – keert standaard terug. Toegegeven, wij tekstmensen zijn er blij mee, zo houden we werk. Toch zal ik, met het risico om op broodwinning in te teren, enkele aandachtspunten geven, zodat de vormgever zich kan begeven in het schemergebied tussen eindredactie en vormgeving. En punten waarmee de vormgever ons redactiemensen weer om de oren kan slaan.

Dubbele spatie

Velen ontgaat het: de dubbele spatie. Natuurlijk, tekstschrijver of klant had het kunnen zien. Maar tijdsdruk werkt niet altijd mee. Deze fout haal je simpel uit de tekst met de zoek- en vervangfunctie van je tekstverwerker: zoek op dubbele spaties en vervang deze door een enkele spatie. Vijf seconden werk.

Hoofdletters en tussenkoppen

Scan altijd het begin van de tussenkoppen op consequent gebruik van hoofdletter dan wel kleine letter, afhankelijk van het stramien.

Punten en koppen

Het is niet gebruikelijk om koppen en tussenkoppen met een punt te laten eindigen. Als het onderdeel van een stramien vormt, dan hou ik je niet tegen. Toch zie je vaak de ene tussenkop met een punt beginnen, de ander weer niet. Scan altijd het einde van de (tussen)koppen.

Aanhalingstekens

Het gebruik van aanhalingstekens. Vaak wordt het weinig consequent toegepast. In sommige teksten zie je op het ene moment een recht haakje, het andere moment de kromme versie. Dan weer worden twee losse haakjes getypt en opeens gebruikt men dubbele aanhalingstekens. Zeker in het geval van het regelmatig citeren kan inconsequent gebruik, naast verwarring, voor visuele onrust zorgen. We koesteren ‘creatieve vrijheid’ en laten de officiële regels even voor wat ze zijn. Maar bewaak de consequentie.

Afbreekstreepjes

Een veel voorkomende fout is het afbreekstreepje. Door veelvuldig verschuiven van tekst staat deze vaak opeens misplaatst. Het is wellicht wat intensief om te controleren. Alhoewel, met [CTRL]-F kom je een heel eind. Voor de Macgebruiker is dat natuurlijk [APPELTJE]-F.

Opsommingen

De ene keer met hoofdletter, dan weer met kleine letter, dan weer eindigend met een punt, puntkomma of juist helemaal niets. Wees hier consequent in. In het kader van creatieve vrijheid laten we de regels voor wat ze zijn. Op eentje na: gebruik je puntkomma dan beginnen de opsommingspunten met kleine letter. Het laatste zinnetje eindigt in dat geval wel met een punt.

Voorgaande vormt slechts een kleine greep uit terugkerende fouten. Wil je een tekst laten controleren? Neem dan contact op.

Over de foto bovenaan: Correcties. All work and no play makes Jack a dull boy. Ontleend aan The Shining.