Zelf een artikel schrijven?

Schrijver J.B. Priestley aan het werk in zijn kantoor.

Je wilt eens een artikel schrijven? Prima, hou het simpel en schrijf wat in je opkomt, want niets is zo demotiverend als een leeg scherm voor je neus. En verder? Ik zet hier geen boekwerk met tips neer, maar geef je enkele concrete aandachtspunten mee. Punten die ik veel tegenkom in mijn correctiewerkzaamheden.

Spreektaal is geen leestaal

In het geval van een interview: interviews hoeven niet altijd even letterlijk te zijn. Soms zijn citaten niet goed of onduidelijk geformuleerd. De tekst kun je in dat geval aanpassen, al dan niet in overleg met de geïnterviewde. De leesbaarheid staat voorop.

Indien mogelijk, schrijf consequent in de tegenwoordige tijd

Eigenlijk mag dit wel op de eerste positie staan. In interviews en met name in reisverslagen de grootste valkuil en het meest lastig te corrigeren. Tegenwoordige tijd en verleden tijd worden soms makkelijk afgewisseld. ‘We arriveren’ en ‘Ik plof op bed’ wordt vaak gevolgd door ‘Ik at’ en ‘We vertrokken’. Natuurlijk, even goed lezen en je snapt wat wordt bedoeld, zo is de reactie van menig schrijver. Maar het feit dat een deel van je publiek goed moet lezen – en de passage mogelijk nog eens moet teruglezen – geeft aan dat iets niet helemaal prettig is geschreven. Niet zelden kan het leiden tot verkeerd begrip van wat staat geschreven. Hou zoveel mogelijk de tegenwoordige tijd aan, het maakt een tekst levendiger en betrekt de lezer bij je verhaal.

Tig keer hetzelfde woord

Een voorbeeldje: ‘Wanneer je het board meer op zijn kant probeert te varen blijft slechts een klein deel van je board in het water, zodoende moet je het board wat rechter varen om de vinnen in het water te houden. Blijf je moeite houden om hoogte te lopen, dan past het board niet direct in de omstandigheden.’
Zie je ‘m? Zo nee, lees het citaat dan eens hardop voor. In de voorbeeldzin wordt de term ‘board’ erg vaak toegepast. En dat valt breed gedragen onder het label ‘lelijk’. Hoe omzeil je in dit geval het woord ‘board’ dan? Vervang het door termen als ‘model’ of ‘plank’. Andere notoire voorbeelden van woorden die te vaak in een korte passage kunnen terugkeren: ‘dus’, ‘ook’, ‘wel’, ‘best’, ‘nog’ en werkwoorden als ‘zijn’, ‘hebben’, ‘moeten’ en ‘worden’.

Afkortingen zijn voor de luie mens

De leesbaarheid van teksten staat voorop. Schrijf afkortingen daarom voluit. Een afkorting is een leesonderbreking en haalt het leesritme onderuit. Niet onbelangrijk, sommige afkortingen zijn niet bij elke lezer bekend. Daarmee zijn we er nog niet: een tekstblok wordt door afkortingen visueel onrustiger. En dat geldt ook voor symbolen. Dus geen etc., maar et cetera, geen %, maar procent, geen VS, maar Verenigde Staten, geen °C, maar graden Celsius, geen km, maar kilometer.

Dubbelepunt… en dan?

Na een dubbelepunt in een zin begin je met een kleine letter. Misschien heb je in je jonge jaren geleerd dat het een hoofdletter moest zijn, maar taalregeltjes wijzigen zo nu en dan. In het geval van een citaat gebruik je na de aanhalingstekens wel een hoofdletter.

Heel erg veel

De constructie ‘heel erg veel’ klinkt wat aan de kinderlijke kant. ’t Is bovendien dubbelop. ‘Erg veel’ of liever ‘zeer veel’ verdient de voorkeur.

Stop met stopwoordjes… dus…

Wees je meer bewust van stopwoordjes. Zo zijn er mensen die alles ‘super’ vinden. En dan heb je nog mensen die alles logisch vinden en dus overal ‘dus’ implementeren. Soms dus in drie of vier zinnen achter elkaar. Dus schrap dat overbodige woordje. Een aantal legendarische stopwoordjes: ook, wel, maar en dus super en dus.

Ten slotte nog even het volgende: staat alles op papier, leg dan je verhaal even weg. Slaap er een nachtje over (of neem liever nog meer dagen de tijd) en lees het artikel nog eens kritisch door. Je kijkt er vast met een andere blik naar, je ziet andere dingen. En vraag vooral iemand anders om mee te lezen. Want een perfecte tekst schrijf je nooit alleen.

Over de foto bovenaan: Schrijver J.B. Priestley aan het werk in zijn kantoor (1940). Na in de Eerste Wereldoorlog te hebben gediend in het leger, werd hij journalist in Londen. Gaandeweg ontpopte hij zich tot roman- en toneelschrijver.